Prihlásenie Registrácia
E-SHOP
  • zdravie keep-fit vitamínové doplnky
  • zdravie keep-fit vitamínové doplnky
  • zdravie keep-fit vitamínové doplnky
  • zdravie keep-fit vitamínové doplnky
  • zdravie keep-fit vitamínové doplnky

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového portálu

Názov spoločnosti:
Devmako s. r. o.

Sídlo spoločnosti:
Ďatelinová 8

Mesto a PSČ:
821 01 Bratislava

Štát:
Slovensko

IČO:
46 651 349

DIČ:
SK 2023505473


Zodpovedná osoba a všeobecné podmienky

Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných nákupných podmienok označuje internetový obchod spoločnosti Devmako s. r. o., ktorý je prevádzkovaný na stránke www.keep-fit.sk , kde je zodpovednou osobou Mgr. Marek Kohútik, s kanceláriou: Mierová 116, 821 05 Bratislava.

Zapísaný na Okresnom súde Bratislava I oddiel Sro vložka 81258/B-Zbl

1) O registrácii

"Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme "názov firmy" a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy "Devmako s. r. o.".

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: "info@keep-fit.sk", alebo na uvedenej pevnej adrese.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Po odoslaní objednávky bude na Váš e-mail obratom zaslané potvrdenie o prijatí Vašej objednávky. V prípade ďaľších informácii o odoslaní zásielky, platbe a podobne budú na Váš email zasielané ďaľsie notifikácie.

Ak vykonávate nákup v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež obchodné meno, IČO, DIČ a miesto podnikania ako aj sídlo spoločnosti.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedovaním. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedovaním, a bude odoslaná, bude po objednávateľovi požaduť náhradu nákladov spojených s expedíciou tovaru. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 10 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

3) Druhy dopravy verejnými prepravcami

Osobný odber

Objednávku je možné vyzdvihnúť v ten istý deň, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. V ostatných prípadoch vás budeme informovať o možnosti jeho vyzdvihnutia. Objednávky je možné vyzdvihovať, mimo "pracovný čas" po dohode.

Tovar doručovaný Slovenskou poštou sme ukončili, v súcasnosti ponúkame kuriera GLS a ZÁSIELKOVŇOU.

Poštovné spolu aj s balným, ak nebude uvedené inak, Slovenskou poštou je účtované v jednotnej sume 3 eur (Doporučený list prvej triedy). Od 2 kg do 5 kíl vo výške 3,50 eur. Dobierka účtovaný príplatok vo výške 0,90 eur.

Ďalším poskytovateľom prepravných služieb je GLS kuriér v jednotnej sume 3.80 eur. Dobierka účtovaný príplatok vo výške3,50 eur. Počas NOVEMBRA A SVIATKOV je moťná platba iba na PREVODOM RESP. cez PLATOBNÚ BRÁNU.

Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby, pretože ich Slovenská pošta neponúka. Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte alebo požiadať o opätovné doručenie. U týchto zásielok nie je možná akákoľvek komunikácia s dopravcom a nemáme žiadnu možnosť zásielku ovplyvňovať či podrobne sledovať.

Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí!

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Zásielka je zvyčajne doručená do dvoch dní od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

Tovar doručovaný prepravnou balíkovou firmou respektíve kuriérom GLS.

Ak si vyberiete prepravnú balíkovú firmu respektíve kuriéra GLS poštovné spolu s balným, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 3,50 eur, v ktorom je zahrnuté aj poistenie zásielky. Dobierka účtovaný príplatok vo výške 1 eur.

Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby.

Pri doručovaní tovaru značky Somavedic bude doprava účtovaná vo výške 2,50 eur, ktorá bude zahŕňať aj poistenie zásielky.

Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy.

Reklamácia zásielky je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní!

Zásielkovňa

Naša firma ponúka možnosť využitia služby Zásielkovne v sume 2,60 eur, kde si môžete zásielku vyzdvihnúť z konkrétneho odberného miesta.

4) Právna doložka

Na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady európskeho spoločenstva č. 1924/2006 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 432/2012, nemôžu byť žiadnym potravinám priraďované iné výživové a zdravotné tvrdenia okrem povolených. V spomínanom nariadení sa výslovne zakazuje predajcom uvádzať u potravín a doplnkov stravy akékoľvek "zdravotné, alebo výživové tvrdenie", okrem tých, ktoré schváli priamo Európska Komisia alebo Európsky úrad pre bezpečnosť potravín.

Všetky informácie o Zdravotných a výživových tvrdeniach uvedené na našej stránke sú len súborom informácií voľne prístupných na internete a dostupnej literatúry z domácich a zahraničných informačných zdrojov a za žiadnych okolností nie sú dôkazom o skutočnom pôsobení potraviny alebo výživových doplnkov prípadne jej liečivých účinkoch. Tieto produkty sú doplnok stravy, nemájú schválené liečivé účinky a nejedná sa o liek.

5) Záruka

V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.

6) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

7) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade nás kontaktujte (poprosíme najskôr telefonicky) a najlepšie písomnou formou uviesť, že odstupujete od zmluvy, kde je dôležité potvrdiť číslo objednávky, dátum nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty.

Peniaze môžu byť vrátené až po obdržaní tovaru a jeho následnom preskúmaní.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Kupujúci v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, nám musí vydať všetko tovar (s jeho príslušenstvom, dokladmi a v pôvodnom balení), ktoré na základe kúpnej zmluvy získal.

Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zlého zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Nakúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:
- na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
- na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
- na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
- na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal,
- na dodávku novín, periodík a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii.

8) Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny.

Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

Ako postupovať pri vrátení tovaru:
- Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
- Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.

Ako zásielku pripraviť

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 10 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie).

Ochrana osobných údajov

Devmako, s.r.o. pristupuje k spracovaniu osobných údajov a zachovaniu mlčanlivosti v súlade s Ochranou osobných údajov podľa Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej „GDPR“) a nového zákona č. 18/2018 Z. z. ako aj európskou legislatívou (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679). Pre účely nákupu na našom E-shope je pre nás nevyhnutné, aby ste nám poskytli Vaše osobné údaje na vybavenie Vašej objednávky respektíve, aby mohlo dôjsť k naplneniu kúpno-predajného vzťahu. Vaše osobné údaje zhromažďuje a spracúva výhradne pre účely predaja tovaru respektíve služieb v súlade s platnou legislatívou GDPR.

Potrebné osobné údaje zahŕňajú: Meno, priezvisko, fakturačnú adresu, adresu dodania, email a Vaše telefónne číslo (potrebné pre kuriérske služby a skvalitnenie zákazníckeho servisu). Na tieto účely používame špeciálny program, ktorý je zabezpečený heslom, to sa podľa našich nových smerníc bude meniť raz za dva mesiace, aby sme zabezpečili najvyššiu možnú ochranu Vašich osobných dát. Taktiež tieto údaje respektíve faktúry poskytujeme externej účtovníckej firme na daňové účely (spracovanie DPH) a prevádzkovateľom prepravných a poštových služieb (viď. dole), ktoré dodržiavajú vysoké štandardy pre ochranu osobných dát.

Prijali sme opatrenia, že export zasielaný účtovníckej firme sú zabezpečené z dôvodu ochrany osobných dát. Vaše osobné údaje už neposkytujeme inej tretej strane. Váš nesúhlas s našimi obchodnými podmienkami aj s novými právnymi úpravami týkajúce sa GDPR bude viesť k tomu, že nebudeme môcť regulárne spracovať Vašu objednávku v súlade s platnou legislatívou. Pre skvalitňovanie nášho zákazníckeho servisu a obchodných podmienok Vás poprosíme v prípade nesúhlasu s obchodnými podmienkami nám uviesť s ktorou časťou obchodných podmienok nesúhlasíte. Prijali sme interný predpis, podľa ktorého zákazník, ktorý si neobjednal v našom E-shope dlhšie ako 12 mesiacov, najprv ho kontaktujeme, či si želá byť odstránený z našej databázy. Ak nám neodpovie v stanovenej lehote, bude odstránený z našej databázy, čím ho aj odstránime z databázy na zasielanie noviniek.

Kedykoľvek sa môžete odhlásiť z odberu noviniek. Poprosíme Vás o trpezlivosť, nakoľko zdokonaľujeme náš systém odhlásenia.

Vaše osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté:

Kuriérske a prepravné spoločnosti

• Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 24 • Zásielkovňa s.r.o. so sídlom Kopčianska 3954/39, 851 01 Bratislava, IČO: 48 136 999 • General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČ-DPH:SK2021797140

Účtovnícka firma:

• BVA Group spol. s r.o., Jasovská 3039/10, 851 07 Bratislava, IČO: 47582952

Práva zákazníka

Je vaším právom byť informovaný o Vašich údajoch, aj o účele, na ktoré sú Vaše dáta používané. Máte právo namietať k využívaniu Vašich dát. Ako aj k ich vymazaniu, oprave, namietať k ich spracovaniu konkrétnym správcom. Sú okolnosti, kde máte právo na výmaz Vašich osobných údajov. Máte právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu (Úradu na ochranu osobných údajov SR).

9) Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady možno vybrať v nákupnom košíku. Všetky spôsoby dopravy sú zahrnuté v konečnej cene.

Platba dopredu
- pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohový list so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet.

Dobierka
- objednaný tovar Vám zašleme poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti.

Osobný odber
– platí sa v hotovosti pri osobnom odbere prípadne môže byť uskutočnená aj platba vopred.

10) Bezpečnosť

Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifrujeme všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

11) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok

12) Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať


V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu – Devmako s. r. o., Ďatelinová 8, 821 01 Bratislava, poprípade, ak je to možné tak nám reklamovaný výrobok prineste osobne do našej prevádzky. Preprava v prípade reklamácie je hradená predávajúcim. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke.

K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu, či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena.

K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia.Veľmi pekne Vám ďakujeme za pozorné prečítanie Obchodných podmienok.

V prípade akýchkoľvek otázok nás vkľude kontaktujte.

Váš "tím Devmako s. r. o."


Obchodné podmienky sú platné od 25. Mája 2018 až do odvolania.


Sledujte nás      facebook keep-fit.sk
      twitter keep-fit.sk
2015 DEVMAKO
zdravie keep-fit vitamínové doplnky
x
Štandard
50.00
Stimulácia akupunktúrnych bodov a merediánov, frekvencie podľa Paula Smidta Základný program na vírusy, parazity, imunita, stimulácia imunitného systému.
Bachove frekvencie
10€
Krízová zmes na úzkosť, strach, fóbie, návaly zlosti (Impatiens - Netýkavka žliazkatá (18) * Star of Bethlehem - Bledavka chocholíkatá (29) * Cherry Plum - Slivka čerešňoplodá (6) * Rock Rose (26) - Devätorník peniažtekový * Clematis (9) - Plamienok plotný).
Psychosomatika
10€
Programy na vzťahy podľa Dr Ulricha, na depresívne stavy. Programy na ochranu, energetizácia kundaliny (hlavné energetické centrum).
Nadstavba na mieru
25€
Konkrétny zdravotný problém? Harmonizácia na mieru podľa konkétnej diagnózy, prebieha špecializovaným prístrojom Raycomp PS1000. 3 hodinová harmonizáciu toboliek.
Cena za produkt je 50.00 €
x

Vyber si farbu Somavedic Medic Amber

Somavedic Medic Amber Medový

Somavedic medic amber medový 1 994.00 €

Somavedic Medic Amber Šampaň

Somavedic medic amber Šampaň 1 994.00 €