Prihlásenie Registrácia
E-SHOP
  • zdravie keep-fit vitamínové doplnky
  • zdravie keep-fit vitamínové doplnky
  • zdravie keep-fit vitamínové doplnky
  • zdravie keep-fit vitamínové doplnky
  • zdravie keep-fit vitamínové doplnky
Články o somavedicu

Somavedic je "prístroj", ktorý harmonizuje prostredie, v ktorom žijeme ...

Princíp fungovania Somavedic-u bude možno väčšine ľudí, ktorí nie sú oboznámení s touto tématikou pomerne ťažko prestaviteľný, ale v skutočnosti vychádza z dnes už komplexných poznatkov a mnohoročných výskumov, týkajúcich sa vlastností minerálov a pôsobenia ich konkrétnych vibrácií na okolie prostredia a ľudský organizmus.


Somavedic pracuje na princípe riadeného uvoľňovania energie minerálov - ide predovšetkým o polodrahokamy a drahokamy v presnom vzájomnom rozostavení, ktorý tvorí jadro Somavedic-u.

SOMAVEDIC UŽ POMOHOL MNOHÝM ĽUĎOM PO CELOM SVETE...

Chronické a rôzne neurčité zdravotné ťažkosti môžu byť spôsobené vplyvom geopatogénnych zón a elektrosmogu.
Onkologické ochorenia sú z 80% zapríčinené dlhodobým pôsobením geopatogeopatogénnych zón a elektrosmogu! Ak spíte v geopatogénnej zóne, Vaše telo nemá možnosť "dobiť" dostatočné množstvo energie potrebnej na uchovanie zdravia.
Vplyv Somavedic-u na človeka (fyzické pocity vynímajúc) je merateľný na každom biorezonančnom prístroji. V priemere po mesiaci je geopatogénny stres a elektrosmog vyčistený, t.j. človek (flóra a fauna) je vďaka Somavedic-u mimo týchto nebezpečných žiarení.

Somavedic je prístroj, ktorý dokáže spoľahlivo eliminovať a následne úplne odstrániť nežiadúce vplyvy geopatogénnych, patogénnych, psychosomatických zón a elektrosmogu.

Prístroj Somavedic je zostrojený po niekoľkoročnom výskume a vývoji. Somavedic Uran získal certifikát "Medzinárodnej spoločnosti pre výskum elektrosmogu" IGEF a pečať od Medzinárodnej spoločnosti pre výskum elektromagnetickej kompatibility IIREC .

Bol testovaný a overovaný nielen odborníkmi z oblasti prírodných vied, ale aj prevádzkovateľmi diagnosticko-terapeutických centier, pracujúcimi s biorezonančnými prístrojmi. Somavedic neodstraňuje geopatogénne zóny ako také, tie sú v zemi navždy, ako následok zásahu do tektonických vrstiev, ale eliminuje ich negatívny vplyv na človeka, flóru i faunu.

Prístroj Somavedic odstraňuje aj ďalšie negatívne vplyvy, ktoré majú vplyv na fyzické i duchovné zdravie. Somavedic slúži na celkové dokonalé harmonizovanie tela a mysle. Harmonizuje vzťahy v rodine, zlepšuje metabolizmus a spánok. Je dôležitý pre očistu domáceho aj firemného prostredia. Dosah prístroja Somavedic je v polomere 30 m a tvorí guľu okolo prístroja. Jeho žiarenie prechádza cez steny domu, tak ako aj negatívny vplyv geopatogénnych zón.

Nepriaznivé vplyvy geopatogénnych zón sa môžu prejavovať rôzne podľa miesta, intenzity a taktiež citlivosti každého z nás. Miernejšie účinky geopatogénnych zón ( GPZ ) sa prejavujú ako nepohodlie na fyzickej či psychickej úrovni. Medzi fyzické prejavy patria bolesti hlavy, bolesti chrbta, ochorenia chrbtice, trvalé reumatické ochorenia, stuhnuté svaly a celkové vnútorné napätie. Na psychickej úrovni to býva prevažne nervozita, nesústredenosť, podráždenie, vyčerpanie, či neschopnosť vydržať pri práci. Uvediem ešte niekoľko príkladov: trvalá slabosť pri rannom vstávaní - pocit ťažkopádnosti, nepokojné sny alebo nespavosť - deti utekajú v noci k rodičom, starší menia polohy spánku, nervové choroby, ťažkosti tráviaceho traktu, chronický katar hrdla a žalúdku, srdečné choroby. Paleta všetkých možných prejavov je veľmi široká. Okrem energetického vyčerpania možu GPZ stáť aj za vznikom a trvaním onkologických ochorení.

Ako funguje Somavedic?

Je známe, že každý konkrétny minerál "vibruje" na určitej frekvencii (to platí nie len o mineráloch, ale aj o všetkom ostatnom) a má schopnosť tieto vibrácie vyžarovať do okolitého prostredia a tak ho určitým konkrétnym spôsobom ovplyvňovať. Z toho do určitej miery vychádza liečebné a liečiteľské využitie drahých kameňov, ktoré sa ale obvykle vymedzuje na použitie jednotlivých kameňov.

Minerály v sebe v skutočnosti ukrývajú nepredstaviteľné množstvo energie, ktorú doposiaľ nevieme úplne využiť. Táto sa za bežných podmienok nachádza v latentnom stave, takže sa samozrejme nijak významne neprejavuje. Frekvenčné rozpätie, v ktorom jednotlivé minerály "vibrujú", je vedecky podložené a tieto poznatky sú využité pre optimálnu funkciu a nastavenie prístrojov Somavedic podľa ich zamerania.

Zistilo sa, že ak konkrétne minerály v určitom presnom rozostavení necháme pôsobiť vo vzájomnej korelácii, vedia tieto vzájomne sa podporujúce vibrácie určitým spôsobom vyladiť okolité prostredie - či už sa jedná o geopatogénne zóny alebo iné vplyvy, ktoré taktiež vibrujú v určitom frekvenčnom rozmedzí. Na tomto princípe teda dochádza k rušeniu vplyvu týchto geoatogénnych vibrácií a k nastoleniu harmonického prostredia pre náš dlhodobo spokojný a zdravý život plný energie…

Dôležité upozornenie
SOMAVEDIC nenahradzuje lekársku zdravotnícku starostlivosť! Výrobca odporúča kombináciu s biorezonančnými prístrojmi a kontrolami u lekára.

Zdroj: http://www.geopatogennizony.com/

Sledujte nás      facebook keep-fit.sk
      twitter keep-fit.sk
2015 DEVMAKO
zdravie keep-fit vitamínové doplnky
x
Štandard
50.00
Stimulácia akupunktúrnych bodov a merediánov, frekvencie podľa Paula Smidta Základný program na vírusy, parazity, imunita, stimulácia imunitného systému.
Bachove frekvencie
10€
Krízová zmes na úzkosť, strach, fóbie, návaly zlosti (Impatiens - Netýkavka žliazkatá (18) * Star of Bethlehem - Bledavka chocholíkatá (29) * Cherry Plum - Slivka čerešňoplodá (6) * Rock Rose (26) - Devätorník peniažtekový * Clematis (9) - Plamienok plotný).
Psychosomatika
10€
Programy na vzťahy podľa Dr Ulricha, na depresívne stavy. Programy na ochranu, energetizácia kundaliny (hlavné energetické centrum).
Nadstavba na mieru
25€
Konkrétny zdravotný problém? Harmonizácia na mieru podľa konkétnej diagnózy, prebieha špecializovaným prístrojom Raycomp PS1000. 3 hodinová harmonizáciu toboliek.
Cena za produkt je 50.00 €
x

Vyber si farbu Somavedic Medic Amber

Somavedic Medic Amber Medový

Somavedic medic amber medový 1 994.00 €

Somavedic Medic Amber Šampaň

Somavedic medic amber Šampaň 1 994.00 €