Prihlásenie Registrácia
E-SHOP
  • zdravie keep-fit vitamínové doplnky
  • zdravie keep-fit vitamínové doplnky
  • zdravie keep-fit vitamínové doplnky
  • zdravie keep-fit vitamínové doplnky
  • zdravie keep-fit vitamínové doplnky
Články o somavedicu

Geopatogénne zóny

Patogénnou zónou rozumieme nepravidelnú časť priestoru, zaťaženú určitým druhom žiarenia. Ide o elektromagnetické žiarenie, radiačné, rôzne vysielače i prijímače, radar, röntgen, magnetické pole, žiarenie gama, ultrazvuk, infrazvuk, mikrovlny - ďalej gravitačné vibrácie v oblastiach pohybujúcich sa hmôt - podzemné pramene alebo tiež vodné žily tektonických zlomov a iné geologické útvary Hartmannova mriežka, Curryho mriežka (pásy Hartmann, Curry). Tam, kde sa patogénne zóny krížia, dochádza k znásobenému zosilneniu ich účinku.

Geopatogénne zóny (Hartmanove a Curryho pásy, vodné žily) a škodlivé žiarenie z televízorov a počítačov i mobilných telefónov (elektrosmog) môžu byť potlačované vhodne umiestneným Somavedic-om. Pôsobenie Somavedic-u zvyšuje účinnosť liekov a kozmetických prípravkov, pri ochorení zmierňuje bolesť a pomáha prekonať chorobu, pre zdravý organizmus pôsobí preventívne. Somavedic pomáha prekonať nespavosť a doplňuje bioenergetický potenciál. Je preukázateľný blahodarný účinok Somavedic-u aj na rastlinách a zvieratách.

Slovo geopatogénny vzniklo z dvoch gréckych slov geo=zem, pathos=utrpenie, choroba. Voľne preložené ide o utrpenie, ktoré pochádza zo zeme, alebo choroba pochádzajúca zo zeme.

Škodlivý vplyv na ľudský organizmus poznali podľa zachovaných dokumentov všetky vyspelé civilizácie. Prvé zmienky o dračích žilách (geopatogénnych zónach) sú staré viac ako 4000 rokov a pochádzajú z Číny. Cisár Kuang Yü vydal nariadenie o skúmaní "dračích žíl" a vodných tokoch na pozemkoch určených na výstavbu. Starí Číňania skôr ako začali stavať dom, si prizvali na miesto prútikára, aby určil "dračie diery" - zóny zemských vplyvov.

Taktiež v starom Ríme aj v Egypte i týchto zónach vedeli, a je potvrdené, že sa im snažili vyhnúť - konkrétne pri stavbe domov, nakoľko sa obávali zvýšeného výskytu nádorových ochorení, ktorý sa na týchto zónach prejavoval. Napríklad v Egypte prihnali na pozemok stádo kráv: tam, kde sa zvieratá uložili na odpočinok potom začali stavať. Poznanie týchto "javov" sa udržalo zrejme až do renesancie, kedy sa boli postavené mnohé kláštory a zámky tak, aby múry ležali v línii pásov GPZ...

Geopatogén a geopatogénne zóny

Patogénne je všetko, čo človeka a jeho tkanivá ovplyvňuje tak, že to vedie k poruchám, odtiaľ je názov geopatogénne zóny.

Geopatogénne zóny a fauna

Pes bol od nepamäti indikátorom geopatogénnych zón. Najlepšie miesto na umiestnenie postele je to, kam si ľahne pes k spánku. Pes nemôže spať tam, kde ho dráždi infrazvuk, ktorý mu pripomína vrčanie. Pes má veľmi dobre vyvinutý sluch, riadi sa vegetatívnym nervstvom a počuje iba nižšie frekvencie, ale vníma presne aj podprahové dráždenie.

geopatogénna zóna obrázok

Mačka je pravým opakom psa. Ak je v pohode, pradie. Vibráciou "záklopky" v dutine ústnej pri dýchaní vytvára tón podobný infrazvuku, ktorý ju celú "rozvibrováva". Rada teda vyhľadáva také miesta, ktoré jej tento zvuk pripomínajú. Teda aj infrazvukové geopatogénne zóny. Preto do miest, kde mačka rada odpočíva, neumiestňujeme posteľ, miesto odpočinku ani pracovisko.

Aj včely majú väčšiu znášku medu v infrazvukových patogénnych zónach, pretože infrazvuk ich nenechá odpočívať a udržuje ich vo väčšej aktivite. Šumy im znejú ako ich vlastný zvuk, ktorý vydávajú krídlami v dobe ich dennej aktivity. Umiestnenie úľov do vhodných geopatogénnych zón teda napomáha kvalite včelstiev.

Rovnako aj mravcom je dobre v GPZ, nakoľko podobne ako včely produkujú vlastný zvuk podobný infrazvuku. Miesta, kde sa nachádzali mraveniská boli často totožné s GPZ.

Ciže u geopatogénnych zón je jednoznačne veľmi dôležite aj sledovať ako sa správa príroda, respektíve ako na ne reagujú Vaše domáce zvieratá. Prosto príroda má odpoveď.

Vplyv Geopatogénnych zón na človeka

Malé deti sú veľmi citlivé a preto si vyhľadávajú v postieľke vždy také miesto, aby sa zónam vyhli, alebo spia nekľudne.Preto deťom vlastne ovplyvňujeme zdravotný stav tým, kam im umiestnime postieľku.

Pretože ide o vyžarovanie energie zo zemského vnútra, má toto pri dlhodobom pôsobení neblahý vplyv na človeka. To sa poväčšine prejaví ochorením najslabšieho orgánu v ľudskom tele. Celý proces môže urýchliť vrodená dispozícia. Krátkodobý pobyt v týchto zónach spôsobuje u citlivejších jedincov poruchy sústredenia, alebo pocity stiesnenosti a nevysvetliteľnej únavy. Dlhodobý pobyt napr.nočný spánok na geopatogénnej zóne, môže "naštartovať" celý rad chorôb, od úplne banálnych až po tie najzávažnejšie. Tie sú väčšinou súbehom ďalších faktorov. Podľa názoru celého radu vedcov zaoberajúcich sa prírodnou liečbou patrí k aktívnej zdravotnej prevencii aj rešpektovanie GPZ.

V oficiálnej odbornej literatúre sa môžeme dočítať, že geopatogénne zóny vyvolávajú nielen bolesti hlavy a nespavosť, ale i ťažké ochorenia. Pobyt v oblasti geopatogénnej zóny spôsobuje po dlhšej dobe rakovinu, ochorenie pečene, choroby dolných močových ciest, neplodnosť, chronickú nádchu a rad ďalších chorôb. Ich vplyvom sme zasiahnutí až keď ochorieme.

Dlhodobý vplyv geopatogénneho žiarenia človekom obývaných priestorov môže napríklad ovplyvniť početnosť porúch pri generovaní závitu ribonukleovej kyseliny, ktorá je nositeľka genetickej informácie. V lepšom prípade takáto porucha škodí činnosti a funkcii príslušnej bunky. V horšom prípade signifikantne ovplyvní jej ďalšie delenie respektíve rozmnožovanie a potom to môže naozaj vyústiť do závažného ochorenia ako je rakovinou. Tento proces postupného narastania chýb môže trvať aj niekoľko rokov.

Ako nám škodia Geopatogénne zóny?

MUDr. Juryška, onkológ z Olomouca vyslovil podozrenie, že vysoký výskyt ochorení na novotvary v Olomouci súvisí s množstvom výskytu geopatogénnych zón, čo bolo podnetom k jeho detailnému výskumu.

Výsledkom jeho bádania je nasledujúca stupnica škodlivosti GPZ.

Stupnica škodlivosti geopatogénnych zón

somavedic prístroj, protiparazitom, geopatogénne zóny, elektrosmog

1. Slabá, na hranici poznateľnosti, účinky organizmus ľahko eliminuje.

somavedic prístroj, protiparazitom, geopatogénne zóny, elektrosmog

2. Dobre rozpoznateľná, účinky zdravý organizmus dokáže dlhodobo eliminovať, chorého človeka však už zreteľne oslabuje a proces liečby sa predlžuje.

somavedic prístroj, protiparazitom, geopatogénne zóny, elektrosmog

3. Oslabuje nervový systém, vzniká slabá nervozita, jej účinky dokáže zdravý organizmus nejaký čas eliminovať, chorý však prejavuje nelepšiace sa problémy.

somavedic, protiparazitom, geopatogénne zóny, elektrosmog

4. Silná nervozita, nespavosť, disfunkcia orgánov, zdanlivo nevyliečiteľné chronické bolesti a choroby, ktoré sa však pobytom mimo GPZ rýchlo zlepšujú. Zdravý organizmus dokáže po krátky čas vzdorovať, chorý naopak vôbe nie.

somavedic, protiparazitom, geopatogénne zóny, elektrosmog

5. Vznik nezhubných nádorov, nekľud sprevádza človeka aj mimo zónu, disfunkcie orgánov, ktoré sa však mimo zónu nelepšia a je nutné ich liečiť, podobne je to s bolesťami, nervový stav je podobný stresu.

somavedic, protiparazitom, geopatogénne zóny, elektrosmog

6. Vznik silných degeneračných zmien a prekanceróz, depresie, bolesti neznámeho pôvodu nereagujúce na terapiu, vystupňované ťažkosti podľa predchádzajúceho stupňa.

somavedic prístroj, protiparazitom, geopatogénne zóny, elektrosmog

7. V priebehu rokov vznik mutácií a karcinogénnych zmien, v niektorých prípadoch môže, ale nemusí to byť pravidlom môže dôjsť aj k nervovej reakcii ( ide o oblasť prahu nervovej aktivity ).

somavedic prístroj, protiparazitom, geopatogénne zóny, elektrosmog

8. Vznik zhubného bujnenia v priebehu niekoľkých rokov, kde absentuje nervová reakcia... Preto sa v tejto zóne človek cíti o niečo lepšie než v predošlej (je zákerná). Poruchy orgánov teda nie sú tak markantné (aj keď sú ťažké). Bolesti nervový systém nie je schopný preniesť a sú teda minimálne, spánok je normálny, ale v podstate absentuje. Vo veľkej miere sa skôr prejavuje ako apatia. Žltobielo vyblednutá koža upozorňuje, ale nie je dostatočným indikátorom, nakoľko sa človek necíti ťažko chorým.

somavedic prístroj, protiparazitom, rušenie geopatogénne zóny, elektrosmog

9. Zhubné bujnenie sa prejaví v priebehu niekoľkých mesiacov, pokiaľ nedôjde medzitým k úmrtiu na zlyhanie orgánovej funkcie, poruchy prudko narastajú, prejavuje sa vyčerpanie hormonálnej povahy, apatia - človek ani organizmus nevzdoruje, regenerácia v podstate chýba. Vznikajú atrofie a otrava metabolickými splodinami.

somavedic prístroj, protiparazitom, rušenie geopatogénne zóny, elektrosmog

10. Takmer okamžité dysfunkcie orgánov a ich funkcií, ktoré sú príčinou úmrtia (teda už nie rakovina), Zástava rastu, rýchle vzniká tupá bolesť hlavy, apatia už nemá čas vzniknúť. Človek nevydrží dlho spávať v geopatogénnej zóne, takže absentuje aj spánok, pridávajú sa i halucinácie. Silné žiarenia 11-12 stupňa sa normálne nevyskytujú. Pri vystavení tak silnému vyžarovaniu ide o smrteľne nebezpečné miesta, ktoré extrémne ohrozujú zdravie.

obchod, somavedic uran,zdravie, somavedic, výživové doplnky, keepfit, eshop
#somavedic #somavedic uran #somavedic medic #geopatogénnezóny #somavedic harmonie #somavedic medic uran #geopatogenne zony #geopatogénnych zón # geopatogenne zony meranie #somavedic #somavedic uran #geopatogenne zony #harmonizator #odrusovac #somavedic #somavedic lumen #somatex #somavedic bratislava #gpz

Zdroj: Zo stránky geopatogénne zóny

Sledujte nás      facebook keep-fit.sk
      twitter keep-fit.sk
2015 DEVMAKO
zdravie keep-fit vitamínové doplnky
x
Štandard
50.00
Stimulácia akupunktúrnych bodov a merediánov, frekvencie podľa Paula Smidta Základný program na vírusy, parazity, imunita, stimulácia imunitného systému.
Bachove frekvencie
10€
Krízová zmes na úzkosť, strach, fóbie, návaly zlosti (Impatiens - Netýkavka žliazkatá (18) * Star of Bethlehem - Bledavka chocholíkatá (29) * Cherry Plum - Slivka čerešňoplodá (6) * Rock Rose (26) - Devätorník peniažtekový * Clematis (9) - Plamienok plotný).
Psychosomatika
10€
Programy na vzťahy podľa Dr Ulricha, na depresívne stavy. Programy na ochranu, energetizácia kundaliny (hlavné energetické centrum).
Nadstavba na mieru
25€
Konkrétny zdravotný problém? Harmonizácia na mieru podľa konkétnej diagnózy, prebieha špecializovaným prístrojom Raycomp PS1000. 3 hodinová harmonizáciu toboliek.
Cena za produkt je 50.00 €
x

Vyber si farbu Somavedic Medic Amber

Somavedic Medic Amber Medový

Somavedic medic amber medový 1 994.00 €

Somavedic Medic Amber Šampaň

Somavedic medic amber Šampaň 1 994.00 €